Офіційні правила проведення акції «Яскравий маскарад» від ТМ «ХОПСИ»

(надалі – «Акція»)

1. Загальні положення

Організаторами Акції є:

Філія Товариства з додатковою відповідальністю «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», код ЄДРПОУ 38073507, місцезнаходження: 07600, Київська обл., Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Коцюбинського, 6 (по тексту – «Організатор-1») та

Товариство з додатковою відповідальністю «Яготинський маслозавод», код ЄДРПОУ 00446003, місцезнаходження: 07700, Київська область, м. Яготин, вул. Шевченка, 213 (по тексту – «Організатор-2»).

Виконавцем Акції є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АТРАКЦІЯ»,  код ЄДРПОУ 40462468, місцезнаходження: 03067, вул. Виборзька, буд.78 (по тексту –  «Виконавець»).

2. Умови проведення Акції

2.1. Акція проводиться у період з 10 грудня 2018 року по 28 лютого 2019 року включно (надалі – Період проведення Акції).

2.2. Акція проводиться з метою просування торгівельної марки «ХОПСИ» в мережі Інтернет, популяризації продукції торгівельної марки «ХОПСИ», розширення аудиторії користувачів сайту http://hopsy.com.ua/

2.3. Акція проводиться по всій території Україні, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, в мережі Інтернет в соціальних мережах та на сайті http://hopsy.com.ua/ (надалі – Офіційний сайт).

3. Вимоги до Учасників Акції

3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні особи, які є громадянами України та проживають на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція, у яких є діти віком від 3 (трьох) років (Дитина) та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Акції»).

3.2. Для участі в Акції Учасник повинен:

3.2.1. Сфотографувати дитину у масці Хопса;
3.2.2. Викласти фото дитини у масці Хопса у соціальній мережі Facebook з унікальним хештегом  #хопсимаскарад;

3.3. В Акції не мають права брати участь:

3.4. Учасники Акції зобов’язуються:

3.4.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
3.4.2. Свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
3.4.3. Надавати повні, коректні та достовірні відомості, вказані у даних Правилах.

3.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну та безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організаторами Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою/методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, правом публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організаторів тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організаторами або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організаторів, попередньо письмово повідомивши Організаторів про таке рішення на його адресу.

3.6. Згода Учасника Акції вважається наданою з моменту здійснення ним умов Акції згідно п. 4 цих Правил.

3.7. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організаторів та Виконавця від обов’язку вручити належне такому Учаснику заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання заохочення Акції.


4. Умови участі в Акції

4.1. Для того, щоб взяти участь у Акції, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил повинна здійснити дії в наступній послідовності:

4..1.1. Сфотографувати дитину у масці Хопса (маска на вибір);
4.1.2. Викласти фото у своєму профілі у соціальній мережі Facebook з унікальним хештегом #хопсимаскарад;
4.1.3. В налаштуваннях конфіденційності публікації необхідно вибрати «Публічно». Публікації без публічного доступу не беруть участь у розіграшах.

4.2. Чекати на розіграш Подарунків кожного вівторка протягом дії Акції. Організатори/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість Учасника виконати пп. 4.1.1.– 4.1.3. цих Правил, якщо це трапилось не з вини Організаторів/Виконавця. Організатори та Виконавець Акції не несуть відповідальності за роботу Сайту, Інтернет провайдерів, телефонних операторів, операторів поштового зв’язку та будь-які технічні помилки, внаслідок чого участь в Акції не відбулась або відбулась із запізненням

4.3.Беручи участь в Акції, згідно з п. 4.1. Правил, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.3. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов’язується неухильно їх виконувати.

5. Заохочення, які використовуються в Акції (Подарунки):

5.1. Фонд Подарунків Акції включає в себе:
— Набір шевронів (5 штук шевронів в кожному наборі: синій Холк, зелений Лірі, рожева Брізі, веселка, смайл) – 300 шт. (надалі – «Набір»);

5.2. Кількість Подарунків обмежена й становить вищезазначену кількість. Параметри та характеристики Подарунків визначаються Організаторами Акції і можуть не збігатися з очікуваннями Учасників Акції. Подарунки Акції можуть відрізнятися від їх зображення в рекламних, інформаційних матеріалах (у друкованих, аудіовізуальних, в Інтернеті тощо).

5.3. Подарунки Акції не підлягають обміну та поверненню. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунку не видається.

6. Порядок визначення Переможців Акції та порядок отримання Подарунків:

6.1. Визначення Переможців проводиться шляхом випадкового комп'ютерного відбору за допомогою сервісу http://www.random.org/ серед осіб, що протягом Періоду проведення Акції, виконали її умови і стали Учасниками Акції.

6.2. Кожен Учасник Акції має змогу відстежити визначення переможця на сайті http://hopsy.com.ua/;

6.3. Результати визначення Переможців Акції фіксуються Організаторами та відображаються у Протоколах. Результати, зафіксовані Організаторами у Протоколах є остаточними та такими, що не підлягають оскарженню;

6.4. Визначення Переможців Акції відбудеться 20 грудня 2018 року, 03 січня 2019 року, 17 січня 2019 року, 31 січня 2019 року, 14 лютого 2019 року та 28 лютого 2019 року.

6.5. Порядок отримання Подарунка «Набір»:

6.5.1. Для отримання Подарунку «Набір», Переможці Акції повинні надати Виконавцю коректну поштову адресу, ПІБ отримувача Подарунка та контактний телефонний номер;
6.5.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту визначення Переможців, Виконавець, шляхом поштового відправлення, кур’єрською доставкою та в інший спосіб, в якому має бути підтверджений факт доставки, здійснює доставку Подарунка Переможцю.

6.6. Всі Подарунки в рамках цієї Акції – «Набір» можуть бути доставлені лише по території України та отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

6.7. Учасник Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунка «Набір» у наступних випадках:

а) якщо Учасник Акції вказав неповну або невірну поштову адресу;
б) якщо Учасник Акції з причин, незалежних від Виконавця, не має можливості одержати Подарунок;
в) якщо Учасник є особою, зазначеною у пункті 3.3. цих Правил.

6.9. У випадку втрати права на отримання Подарунку Учасник Акції не має права на отримання будь-якої компенсації від Організаторів/Виконавця проведення Акції.

6.10. Учасник Акції несе повну відповідальність за достовірність наданих персональних даних.

6.11. Виконавець/Організатори Акції не несуть відповідальності стосовно зобов’язань Переможців Акції, що отримали Подарунки Акції, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб, якщо такий податок не стосується Подарунків передбачених п. 5.1.  цих Правил.

7. Оголошення переможців Акції.

7.1. Дані про учасників Акції, яким були відправлені подарунки публікуються на Сайті http://hopsy.com.ua на наступний день після проведення кожного розіграшу.

7.2. Результати Акції не підлягають перегляду та є остаточними і поширюються на всіх Учасників Акції та Переможців. Подарунки не можна обміняти, повернути чи отримати в грошовому еквіваленті.

8. Обмеження відповідальності.

8.1.Організатори/Виконавець не несуть відповідальності за роботу мережі Інтернет, провайдера і за будь-які помилки, внаслідок яких Учасник Акції не може виконати п.4.1.;

8.2. Організатори/Виконавець не несуть відповідальності за неможливість отримання Подарунка «Набір» Учасником Акції з будь-яких причин, незалежних від Організаторів/Виконавця, в т.ч., але не виключаючи, у випадку, якщо Учасник Акції неправильно вказав свою адресу або не з’явився на поштове відділення за місцем проживання для отримання Подарунка у строк до 30 днів. У такому випадку, Організатори/Виконавець Акції звільняються від відповідальності за передачу Подарунка «Набір».

8.3. Організатори/Виконавець Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організаторів/Виконавця Акції обставини.

8.4. Учасники Акції мають право відмовитись від Подарунка «Набір».

8.5. Подарунки «Набір», від отримання яких відмовились Учасники Акції, Організатори використовують на власний розсуд.

8.6. Відповідальність Виконавця та Організаторів обмежена кількістю Подарунків «Набір», вказаних у цих Правилах.

9. Інші умови

9.1. Організатори Акції можуть вносити будь-які зміни та/або доповнення у ці Правила, в т.ч. змінювати терміни дії Акції, умови отримання Подарунків тощо.

9.2. Ці Правила так само як і зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Організаторів http://hopsy.com.ua/

9.3. Беручи участь в цій Акції, всі Учасники Акції надають дозвіл та погоджуються, що їхні імена можуть бути оголошені та використані Організаторами та/чи Виконавцем або третіми особами (за погодженням з Організаторами та/чи Виконавцем), без часових обмежень, в будь-яких засобах масової інформації, в тому числі на телебаченні та в Інтернеті, та таке використання є безоплатним, та жодним чином не відшкодовується (таке використання можливе, в тому числі й у рекламних цілях).

10. Персональні дані

10.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язані з можливою участю в Акції.

10.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з даними Правилами та зобов'язується їх дотримуватись, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних даних є згодою на їх обробку Організаторами/Виконавцем на його власний розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України (проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

10.3. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції, підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його персональних даних, і цим засвідчує , що Організатори/Виконавець Акції та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику Акції письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

10.4. Погоджуючись з даними Правилами Акції, Учасник Акції дає свою згоду отримувати інформацію, пов'язану з діяльністю Організаторів. Організатори мають право направляти Учаснику будь-яку інформацію особистим повідомленням, без попередньої домовленості з Учасником, засобами електронного зв’язку.

10.5. Учасник, як суб'єкт персональних даних, має право:

— на отримання відомостей про місцезнаходження Організаторів Акції як володільців та розпорядників його персональних даних;
— вимагати від Організаторів/Виконавця Акції  як володільця та розпорядника його персональних даних, уточнення своїх персональних даних;
— застосовувати передбачені законом засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10.6.Обробка персональних даних може здійснюватися Організаторами/Виконавцем Акції самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

10.7.Організатори/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так само, Організатори/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.

10.8. Персональні дані Учасників Акції зберігатимуться Організаторами протягом 3 (трьох) років з дати завершення Акції. Після закінчення цього строку всі персональні дані таких Учасників Акції будуть видалені (знищені) Організаторами.

10.9. Зі всіма запитаннями, стосовно зазначеного у розділі 10 цих Правил, Учасники можуть звернутися за телефонами Організаторів «Яскравий маскарад від ТМ «ХОПСИ» (044) 290-56-01, (044) 290-56-07.

11. Особливі умови

11.1. Організатори та Виконавець Акції не беруть участі у суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції претендентами на отримання Подарунка «Набір».

11.2. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

11.3. Рішення Організаторів/Виконавця з усіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, в тому числі щодо результатів проведення Акції та визначення Переможців Акції, є остаточним і поширюється на всіх Учасників Акції.

На початок сторінки